Thắt nơ (loại A) - Ribbon Tying Dressing Frame A2

Thắt nơ (loại A) - Ribbon Tying Dressing Frame A2

 

Khung vải loại A mà vải được đóng ghim lên khung gỗ hình vuông.

Giá
360.000VND

Giáo cụ cùng danh mục