Khung dán (loại A)- Velcro Dressing Frame A11

Khung dán (loại A)- Velcro Dressing Frame A11

 

Khung vải loại A mà vải được đóng ghim lên khung gỗ hình vuông.

Giá
0VND

Giáo cụ cùng danh mục