Thắt dây chéo (loại A) - Lacing Dressing Frame A1

Thắt dây chéo (loại A) - Lacing Dressing Frame A1

 

Khung vải loại A mà vải được đóng ghim lên khung gỗ hình vuông.

Giá
330.000VND

Giáo cụ cùng danh mục