12 khung mẫu cài cúc loại A và giá treo

12 khung mẫu cài cúc loại A và giá treo F3

 

12 khung mẫu cài cúc loại A và giá treo.

Các khung cài cúc là loại A: loại mà vải được đóng ghim lên khung gỗ hình vuông.

 

Giá
6.980.000VND

Giáo cụ cùng danh mục