Cài cúc nút nhỏ (loại A) - Small Buttons Dressing Frame A4

Cài cúc nút nhỏ (loại A) - Small Buttons Dressing Frame A4

 

Khung vải loại A mà vải được đóng ghim lên khung gỗ hình vuông.

Giá
330.000VND

Giáo cụ cùng danh mục