Cúc bấm (loại A) - Snap Closure Dressing Frame A6

Cúc bấm (loại A) - Snap Closure Dressing Frame A6

 

Khung vải loại A mà vải được đóng ghim lên khung gỗ hình vuông.

Giá
330.000VND

Giáo cụ cùng danh mục