Khuy móc áo (loại A) - Hook & Eye Dressing Frame A0

Khuy móc áo (loại A) - Hook & Eye Dressing Frame A0

 

Khung vải loại A mà vải được đóng ghim lên khung gỗ hình vuông.

Giá
330.000VND

Giáo cụ cùng danh mục