6 khung mẫu cài cúc loại A và kệ

6 khung mẫu cài cúc loại A và kệ F4 6 Dressing Frames & Stand"

 

6 khung mẫu cài cúc loại A và kệ.

Các khung cài cúc là loại A: loại mà vải được đóng ghim lên khung gỗ hình vuông.

Giá
2.870.000VND

Giáo cụ cùng danh mục