Kim găm (loại A)- Safety Pins Dressing Frame A7

Kim găm (loại A)- Safety Pins Dressing Frame A7

 

Khung vải loại A mà vải được đóng ghim lên khung gỗ hình vuông.

Giá
330.000VND

Giáo cụ cùng danh mục