Khóa bấm mũ bảo hiểm (loại A) - Shoe Button Dressing Frame A9

Khóa bấm mũ bảo hiểm (loại A) - Shoe Button Dressing Frame A9

 

Khung vải loại A mà vải được đóng ghim lên khung gỗ hình vuông.

Giá
360.000VND

Giáo cụ cùng danh mục