Thắt dây giày (loại A) - Shoe Lacing Dressing Frame A10

Thắt dây giày (loại A) - Shoe Lacing Dressing Frame A10

 

Khung vải loại A mà vải được đóng ghim lên khung gỗ hình vuông.

Giá
400.000VND

Giáo cụ cùng danh mục