Hộp âm tiếng Việt có đồ vật, con vật cho ô 29 chữ đơn và ô 10 chữ ghép

Hộp âm tiếng Việt

 

Hộp âm tiếng Việt có đồ vật, con vật bằng nhựa, kim loại cho ô 29 chữ đơn và ô 10 chữ ghép. Mỗi ô có từ 5-15 con vật đồ vật.

Mỗi ô được chia ngăn thành hai phần : phần đồ vật và thẻ (chưa có thẻ chỉ có danh sách thẻ)

Giá
13.870.000VND

Giáo cụ cùng danh mục