7 tấm bản đồ và tủ : Bản đồ thế giới và 6 châu lục

7 tấm bản đồ và tủ : Bản đồ thế giới và 6 châu lục

 

7 tấm bản đồ và tủ gồm bản đồ Thế giới, các bản đồ châu lục : Á, Âu, Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Úc và Bản đồ Thế giới không có khay.

Giá
10.840.000VND

Giáo cụ cùng danh mục